Skjemavelger for skjema.ssb.no
Rapport over innsendte og manglende, per skjema

Rapport per skjema
Velg skjema
Filtrer på