Nyheter fra Skjemaportalen

Sist oppdatert 17. juni 2019 kl. 10:00

8. juni 2019: Vi gjør oppmerksom på at portalen vil være stengt i perioden 8. juni 2019 klokken 12:00 til 17. juni 2019 klokken 12:00. Etter 17. juni vil det igjen være mulig å sende inn rettelser/evt. manglende skjema.
8. mars 2019: Vi gjør oppmerksom på at portalen vil være stengt i perioden 8. mars 2019 klokken 12:00 til 15. mars 2019 klokken 12:00. Etter 15. mars vil det igjen være mulig å sende inn rettelser/evt. manglende skjema.
2. januar 2019: Skjemaportalen er åpnet for ordinær innrapportering av data for 2018. Man kan logge seg inn ved å benytte pinkode tilsendt fra SSB.
1. desember 2018: Testperioden for skjemarapportering av 2018-data er avsluttet. Portalen vil være oppe igjen mandag den 3. desember 2018.
1. desember 2018: SEND-INN knappen for alle skjema aktiveres innen onsdag 2. januar 2019 klokken 09:00.
29. oktober 2018: Testperioden starter og varer til 9. november 2018.