Nyheter fra Skjemaportalen

sist oppdatert 02. januar 2018 kl. 07:03

06. februar 2018: På grunn av interne oppdateringer for skjema «11 Registreringsskjema for økonomisk sosialhjelp» hos SSB, så vil ikke statusrapporten for KOSTRA innrapportering vise korrekte tall. Vi beklager dette.
02. januar 2018: SEND-INN knappen for alle skjema er aktivert.
01. desember 2017: SEND-INN knappen for alle skjema aktiveres innen tirsdag 2. januar 2018 klokken 08:00.
01. desember 2017: Testperioden for 2017-innrapportering er nå avsluttet og all test-data slettet.
01. november 2017: Testperioden er nå startet og varer ut november 2017.