Nyheter fra Skjemaportalen

sist oppdatert 02. januar 2018 kl. 07:03

2. mars 2018: Vi gjør oppmerksom på at portalen vil være stengt i periodene 8. mars 2018 klokken 12:00 til 15. mars 2018 klokken 12:00. Etter 15. mars vil det igjen være mulig å sende inn rettelser/evt. manglende skjema.
6. februar 2018: På grunn av interne oppdateringer for skjema «11 Registreringsskjema for økonomisk sosialhjelp» hos SSB, så vil ikke statusrapporten for KOSTRA innrapportering vise korrekte tall. Vi beklager dette.
2. januar 2018: SEND-INN knappen for alle skjema er aktivert.
1. desember 2017: SEND-INN knappen for alle skjema aktiveres innen tirsdag 2. januar 2018 klokken 08:00.
1. desember 2017: Testperioden for 2017-innrapportering er nå avsluttet og all test-data slettet.
1. november 2017: Testperioden er nå startet og varer ut november 2017.